สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

heart

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๕ โดยคุณบัญชา เฉลิมชัยกิจ แรกเริ่มชื่อว่า สำนักพิมพ์สุขภาพ พิมพ์หนังสือชุดอาหารและสุขภาพ ต่อมาคุณบัญชาเดินทางไปสวนโมกข์ อำเภอไชยา เพื่อขออนุญาตพิมพ์งานของท่านพุทธทาสเผยแพร่ ซึ่งในขณะนั้นยังมีค่อยมีการพิมพ์จำหน่ายในวงกว้าง

เมื่อคุณบัญชาได้สัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นสงบร่มเย็นของสวนโมกข์ ความรู้สึกตื้นตันและผูกพันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ท่านพุทธทาสเมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ และยังแนะนำว่าถ้าพิมพ์หนังสือสุขภาพ ใช้ชื่อว่า “สำนักพิมพ์สุขภาพ” ก็ดีแล้ว ถ้าพิมพ์หนังสือธรรมะด้วย ก็เติมคำว่า “ใจ” ไว้ต่อท้ายเป็น “สุขภาพใจ” คุณบัญชาน้อมรับชื่อสำนักพิมพ์ใหม่ด้วยความปลื้มปิติอย่างยิ่ง ในใจคิดว่าจะใช้ชื่อสำนักพิมพ์นี้เผยแพร่ธรรมะให้กว้างขวาง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมากมายที่รออยู่ข้างหน้า

ปัจจุบัน “สำนักพิมพ์สุขภาพใจ” ยังคงยึดมั่นแนวทางเผยแผ่ธรรมะของท่านพุทธทาสอย่างมั่นคง และมอบหนังสือให้กับสวนโมกข์เพื่อแจกเป็นธรรมทานเสมอมา นอกจากธรรมะที่มาในรูปแบบหนังสือ เรายังมุ่งขยายสื่อเสียงและภาพให้หลากหลาย เพื่อส่งสารธรรมอันงดงามไปสู่ผู้คนในสังคมอันเต็มไปด้วยหลากหลายทางเทคโนโลยีสื่อและความมีสีสันจัดจ้านทางวัฒนธรรม

“เราไม่รีบ แต่เราไม่หยุด ทำไปตามกำลัง” ถือเป็นคติเตือนใจให้ทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาต่อเนื่องต่อไปในทุกรูปแบบที่ท้าทาย ก้าวสู่โลกอนาคตไปกับผู้อ่านและกัลยาณมิตรของเรา