ติดต่อ life-brary

ที่อยู่

  • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
    สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
    กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ข้อมูลอื่นๆ

ร่วมสมบททุนการผลิตหลังสือและสื่อธรรม
ชื่อบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักรัชโยธิน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๑-๒๙๖๒๙๕-๘

แฟกซ์เอกสารมาที่ โทร. ๐๒.๙๓๖.๒๙๐๐
ระบุ "ร่วมสมทบทุนการผลิตหนังสือและสื่อธรรม"

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก