ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อควรทราบ

         ๑. ขอความกรุณาอ่านข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อย่างละเอียด หากไม่ยอมรับข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงหรืองดใช้งานเว็บไซต์นี้

         ๒. life-brary.com อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง ถือว่าคุณตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดเป็นสำคัญ

         ๓. การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าได้รับทราบและยอมรับข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ life-brary.com กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว

         ๔. ทาง life-brary.com ได้พยายามที่จะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏมีความถูกต้องมากที่สุด แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ หรือทันกาลทันเวลา ทั้งนี้จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือละเว้นใด ๆ ในข้อมูลนั้น รวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาที่บุคคลที่สามนำเสนอขึ้นมา

         ๕. ข้อมูลและองค์ประกอบทุก ๆ ส่วนในเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การนำข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์นี้ไปใช้ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

         ๖. เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เท่านั้น มิได้รับรองหรือยืนยันความถูกต้องในข้อมูลของเนื้อหา และมิได้สื่อโดยนัยว่าให้การรับรองหรือแนะนำของเว็บไซต์เหล่านั้น

         ๗. เว็บไซต์นี้ไม่อนุญาตให้ทำลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นโดยมิได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการทำลิงก์เชื่อมโยงดังกล่าว กรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์โดยตรงที่ webmaster@life-brary.com

         ๘. life-brary.com เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก life-brary.com เสียก่อน

ข้อตกลงในการวิจารณ์และแสดงความเห็น

         ๑. ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีสิทธิ์ที่จะถูกระงับสิทธิ์ในการเป็นผู้ใช้งานชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นผู้ใช้งานของท่าน หรือปฏิเสธการสมัครเข้าใช้งานอีกในอนาคต

         ๒. สงวนสิทธิ์การใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมทั้งการเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

         ๓. การเขียน การวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

         ๔. การเขียน การวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย รวมทั้งข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร

         ๕. การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาเผยแพร่ ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม

         ๖. การวิจารณ์และแสดงความเห็นใด ๆ สามารถเห็นต่างได้ แต่ให้อยู่ในประเด็นเนื้อหา โดยรักษาบรรยากาศที่ดีของการแลกเปลี่ยนความเห็นโดยรวม

         ๗. ไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

         ๘. life-brary.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้นำเสนอต่อสาธารณชน เว็บไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้งานแสดงออกมา

         ๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการลบเนื้อหาหรือความเห็นต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

         ๑๐. life-brary.com ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้งานซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกา และมารยาทของเว็บไซต์ เพื่อรักษาเว็บไซต์นี้ให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ และคงบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวมไว้ โดยจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด

         ๑๑. หากพบข้อความไม่เหมาะสมหรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ในส่วนใดของเว็บไซต์นี้ กรุณาแจ้งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบที่ webmaster@life-brary.com จักขอบพระคุณยิ่ง